ให้บริการวิชาชีพชุมชน ประจำปีการศึกษา 2560


เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้บริการวิชาชีพชุมชน แก่ชุมชนอำเภอบ้านทุ่ม และ ให้ความรู้ในด้านสายอาชีพแกน้องๆโรงเรียนนครขอนแก่นAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น