โครงการ สร้างเครือข่ายแนวร่วมรณงค์ยุติความรุนแรง


เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม โครงการ สร้างเครือข่ายแนวร่วมรณงค์ยุติความรุนแรงAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น