กิจกรรมอบรมทักษะความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพ


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2560 ทัวแทนนักศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและคอมพิวเตอร์กราฟิก , นักศึกษาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วม กิจกรรมอบรมทักษะความรู้เบื้องต้นในการใช้อุปกรณ์การถ่ายภาพ ด้วยเทคโนโลยีกล้อง Canon ในกิจกรรมเป็นการส่งเสริมทักษะความรู้และร่วมเล่นเกมส์เพื่อรับของรางวัลAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น