นักศึกษาอาชีวเอกชน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาอาชีวเอกชน ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ครั้งที่ 1  วันที่ 29ธันวาคม 2560 ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตลดา

โดยนายนนทวัช จันตรี  นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ได้ผ่านการคัดเลือกความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา เป็นตัวแทนของกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น