วันครู ครั้งที่ 62 ประจำปีการศึกษา 2561


ตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมรับ เกียรติบัตร “ครูดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 ” ในวันอังคารรที่ 16 มกราคม 2561 ณ หอประชุมแก่นธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น