กิจกรรมจิตอาสาชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ


เมื่อวันที่ 11-12 มกราคม 2561  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัด กิจกรรมจิตอาสาชมรมกีฬาเพื่อสุขภาพ ภายในวิทยาลัยฯAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น