คณะผู้บริหารเยี่ยมชม นักองค์การนักวิชาชืพในอนาคตแห่งประเทศไทย


คณะผู้บริหารและคณอาจารย์จากวิทยาลัยโนโลยีไทย-อินโดจีน จังหวัดนครพนม เข้าเยี่ยมชม นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น และกลุ่มนักองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ภายในวิทยาลัยฯ ในวันที่18 มกราคม 2561Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น