โครงการอบรมแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก


โครงการอบรมแผนพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 4 และการพัฒนางานวิจัยในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จังหวัดขอนแก่น สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี กลุ่มภาคอีสาน ในวันที่ 19-20 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ Link :

https://www.facebook.com/pg/netc.ac.th/photos/?tab=album&album_id=957129861109807

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น