แผนกช่างก่อสร้างโยธา ชนะเลิศอันดับ 1 โครงสร้างไม้ไอศครีมวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ขอแสดงความยินดีกับ แผนกช่างก่อสร้างโยธา ชนะเลิศอันดับ 1 โครงสร้างไม้ไอศครีมวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ งานโครงการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ณ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในวันที่ 19 มกราคม 2561 #เด็กก่อสร้าง #เด็กโยธา

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น