อบรมแนะนำแนวทางการเขียน Resume


ในวันที่  25  ม.ค.2561  บริษัท  ท๊อปกัน จำกัด  ได้นำความรู้เรื่องการเขียน  Resume และการสมัครงานโดยผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การแนะนำตัวและการสร้างจุดเด่นในการสมัครงาน แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ที่ใกล้จะจบการศึกษาAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น