กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น


กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2561

 Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น