พีธีมอบใบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2560


พีธีมอบใบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2560  ดร.สมศักดิ์  จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ให้เกียรติมาเป็นประธานในงานพีธีมอบใบประกาศนียบัตรปีการศึกษา 2560  ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์  2561Author : อาทิตย์ นาเลิง

แสดงความคิดเห็น