โครงการ Fin. ดี We Can Do ของธนาคารแห่งประเทศไทย


5 มีนาคม 2561 คณะผู้บริหาร และตัวแทนคณะอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Fin. ดี We Can Do ของธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้ารับรางวัลและเงินสนับสนุนโครงการที่เข้ารอบจากการประกวดในโครงการดังกล่าวAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น