ร่วมนำเสนอนวัตกรรม “เครื่องนับเป็ดอัจฉริยะ”


สาขาอิเล็กทรอนิกส์และสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมนำเสนอนวัตกรรม “เครื่องนับเป็ดอัจฉริยะ” โดยใช้หลักการประมวลผลภาพ ในงานวันสถาปนา ม.ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ระหว่างวันที่ 12 ถึง 14 มีนาคม 2561 นำทีมโดยท่านอาจารย์ ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น