นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 2


ร่วมเป็นกำลังใจให้สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในการแข่งขันหุ่นยนต์ ไทย-เยอรมัน ขอนแก่น ครั้งที่ 2 ระดับอุดมศึกษา ณ คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่นAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น