นายธวัชชัย ศรีษะ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ที่สามารถคว้าอันดับ 4 พร้อมรางวัลชมเชย


ขอแสดงความยินดีกับนายธวัชชัย ศรีษะ นักศึกษาแผนกอิเล็กทรอนิกส์ ตัวแทนสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น ที่สามารถคว้าอันดับ 4 พร้อมรางวัลชมเชย กับการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 27 (ระดับประเทศ)
#นำทีมผู้ฝึกซ้อมโดย
ดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
อาจารย์ แสงเดือน คำพิมพา อาจารย์ประจำสาขาอิเล็กทรอนิกส์
#เทคโนภาคเราคือเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น