ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนายธวัชชัย ศรีษะ


หน่วยงานราชการ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับนายธวัชชัย ศรีษะ สาขาอิเล็กทรอนิกส์ และดร.ศักดิ์สิทธิ์ สุ่มมาตย์ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม
ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
#วิทยาลัยเอกชนที่ดีที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น