เปิดรับสมัครแล้ว!! โครงงาน ชุดคู่มือการสอนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จทางการเงินของเยาวชนไทย


ผู้ร่วมสนใจโครงการ ของกลุ่ม SUPER T.

“ โครงงาน ชุดคู่มือการสอนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จทางการเงินของเยาวชนไทย ”

ภายใต้ โครงงาน Fin ดี we can do

เปิดรับสมัครแล้ว!! 23 เมษายน 2561 – 18 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องกิจกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น