รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมเข้าประกวดการแสดงละครสั้น ส่งเสริมภูมิปัญญา ค่านิยม 10 ประการ ของชาวขอนแก่น

++  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ++

พร้อมเงินรางวัลและใบประกาศจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น