กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ 29 พฤษภาคม 2561 วันนี้เวลา 08.30น. ตัวแทน คณะครูอาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจิตอาสาได้เดินทางไปยังแก่งน้ำต้อน และวัดใกล้สถานศึกษาเพื่อปลูกต้นไม้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติAuthor : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น