นักศึกษาที่แจ้งจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 รับวุฒิการศึกษา


ประกาศ!! ฝ่ายทะเบียน นักศึกษาที่แจ้งจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 รับวุฒิการศึกษาวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป และสำหรับนักศึกษาตกค้างและเทียบโอนสถานศึกษาที่แจ้งจบภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560 รับวุฒิการศึกษาวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทะเบียน **หมายเหตุ การติดต่อรับวุฒิสำเร็จการศึกษาให้นักศึกษาแต่งกายชุดนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯเท่านั้น**Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น