ตัวแทนนักศึกษาวิทยาลัยฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาระวังป้องกันเหตุน้ำท่วมในอนาคต


ในวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น,ตัวแทนบุคลากรสำนักเทศบาลนครขอนแก่น, ประชาชนและผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยฯ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาระวังป้องกันเหตุน้ำท่วมในอนาคต

https://www.facebook.com/pg/netc.ac.th/photos/?tab=album&album_id=1044398632382929



Author : มงคลชัย คงคาชาติ

แสดงความคิดเห็น