ยินดีกับนักศึกษาวงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


ยินดีกับนักศึกษาวงโยธวาทิตวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ที่ชนะเลิศการประกวดวงโยธวาทิตชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2559 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ประเภท Drum Dual

 

1 2 13432256_846241622174417_6842612681588806053_n 13467437_848569125275000_2009132270_o 13479277_848569128608333_1891329697_n 13479371_848569131941666_2035867324_nAuthor : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น