กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2


กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียมตัวเข้าไปใช้ชีวิตในการทำงาน โดยมีวิทยากรจากทางสถานประกอบต่างๆใน จังหวัดขอนแก่นมาให้ความรู้กับนักศึกษา

เช่น บริษัท CP ALL , บริษัท ซีเค ชูส์ ขอนแก่น(ประเทศไทย) , บริษัท พานาโซนิค ขอนแก่น (ประเทศไทย) , โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น , ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงงานทออวนเดชาพานิช , บริษัท โตโยต้า อมตะ มข.Author : Admin

อาจารย์ประจำหมวดวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

แสดงความคิดเห็น