การเเข่งขันสุดยอดฝีมือสายสัญญาณระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอแสดงความยินดีกับ นาย ธนากร ขวัญกุล นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลรอง […]

กิจกรรมมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาธิปไตย ในสถานศึกษา

กิจกรรมมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาธิปไตย ในสถานศึกษา

กิจกรรมมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ออกเสียงประชาธิปไตย ในสถานศึกษา การเลือกตั้งนายกองค์การนักวิชาชีพในอ […]

โครงการ กยศ.รวมใจ ปั่นโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์ ปีที่ 4 น้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการ กยศ.รวมใจ ปั่ […]

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

กิจกรรมถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

โครงการคลินิกคูณธรรมในสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น จัดกิจกรรมถวายเทียนพ […]

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2

กิจกรรม ให้ความรู้เรื่องคุณลักษณะของสถานประกอบการต้องการ ให้กับนักศึกษา ปวส.ชั้นปีที่ 2 เพื่อเตรียม […]

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย จิตอาสา

เทคโนภาคฯ เราไม่ได้สอนเฉพาะวิชาการ แต่วิทยาลัยสอนวิชาชีวิตเพื่อใช้ในชีวิตจริง การอยู่รวมกันเป็นหมู่ […]

กิจกรรมออกแนะแนวให้ความรู้ด้านการเรียนสายอาชีพ

กิจกรรมออกแนะแนวให้ความรู้ด้านการเรียนสายอาชีพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ได้ออกแนะแนวให้ความรู้ด้านการเรียนสายอาชีพ ณ โรงเรีย […]

ศึกษาดูงาน ของนักศึกษา ปวช.3 กลุ่ม พาณิชยกรรม สาขา การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ศึกษาดูงาน ของนักศึกษา ปวช.3 กลุ่ม พาณิชยกรรม สาขา การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 นักศึกษา ปวช.3 กลุ่ม พาณิชยกรรม สาขา การตลาด การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษา […]