คณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันที่ 8/10/2560 คณะ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดกลาง ต.ใ […]

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ครบรอบปีที่๙๘ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา นักศึกษา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชริน […]

ตัวแทนคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

ตัวแทนคณะอาจารย์สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เข้าร่วมการสัมมนาระดมความคิดกรณีการคัดค้านการตั […]