คู่มือการใช้งาน ระบบ Sisa สำหรับผู้ปกครอง และนักเรียน

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

คลิกที่ สำหรับผู้ปกครองลงทะเบียน

ใส่รหัสผ่าน เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1111111111111

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

ระบบติดตามนักศึกษา สำหรับผู้ปกครอง

**หมายเหตุ

ถ้านักศึกษาหรือผู้ปกครองเข้าระบบ SISA ONLINE  ไม่ได้ให้นักศึกษาติดต่อที่
ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษา SISA Information อาคาร 10 ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-551-8178  


 

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา SISA ONLINE

  1. เข้าเว็บวิทยาลัย www.netc.ac.th
  2. คลิกที่สำหรับนักศึกษา
  3. ใส่รหัสผู้ใช้ STD ตามด้วยรหัสนักศึกษา 6 หลัก  เช่น STD111111

*ตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เท่านั้น

  1. ใส่รหัสผ่าน เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลัก เช่น 1111111111111
  2. คลิกเข้าสู่ระบบ
  3. ให้นักศึกษาสังเกต ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 1 ถ้าไม่ใช่ให้นักศึกษา

คลิกเปลี่ยนให้ถูกต้องเพื่อจะดูข้อมูล

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา SISA ONLINE

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา SISA ONLINE

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา SISA ONLINE

ขั้นตอนการเข้าระบบข้อมูลนักศึกษา SISA ONLINE

**หมายเหตุ

ถ้านักศึกษาเข้าระบบ SISA ONLINE  ไม่ได้ให้นักศึกษาติดต่อที่
ศูนย์บริการข้อมูลนักศึกษา SISA Information อาคาร 10 ชั้น 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 088-551-8178