0
ผู้ติดตามแฟนเพจ
0
ผู้เข้าชมเว็บไซต์
0
ผู้ติดตามLineOA

กองทุน กยศ.

เรียนต่อสายอาชีพที่ไหนดี?

…คุณกำลังตั้งคำถามกับตัวเองใช่ไหม? เทคโนภาคฯ ขอนแก่น มีคำตอบ!…

เมื่อคุณเลือกที่จะเรียนต่อสายอาชีพแล้ว จะต้องเลือกสถาบันอาชีวศึกษา
ที่มีคุณภาพทางการศึกษา เทคโนภาคฯ ขอนแก่น เราสอนให้ผู้เรียน
ได้ความรู้จริง ปฏิบัติจริง มีคุณธรรม และทันต่อโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ดั่งอัตลักษณ์ของวิทยาลัยที่ว่า…

“เก่งจริง ทำงานได้จริงอย่างมีคุณธรรม ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง”

ประกาศวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอน

ศิลปกรรม

พาณิชกรรม / บริหารธุรกิจ

ช่างอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีสารสนเทศ

ข่าวสารและกิจกรรม

วีดิทัศน์กิจกรรม

ที่ตั้งวิทยาลัย