คุณภาพสถานศึกษารางวัลพระราชทาน

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับรางวัลพระราชทาน 3 ครั้ง เนื่องจากจัดการศึกษาระดับ อุดมศึกษา ได้คุณภาพดีเยี่ยม ถึง 3 ครั้งด้วยกัน ได้แก่ ปีการศึกษาที่ 2535 , 2540 และ 2544 โดยกระทรวงศึกษาธิการ

รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2535
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2540
รางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2544