นายนัฐพล เทียนชัยภูมิ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น ชนะเลิศอันดับ 1 ของไทย ในการแข่งขัน ‘สุดยอดฝีมือสายสัญญาณปี 7 (CABLING CONTEST 2019)’ ผู้เข้าแข่งขันทั่วประเทศกว่า 1000 คน ผ่านกิจกรรมการอบรมและแข่งขัน โดยคัดเลือกตัวแทนจากทุกภาค เพื่อเข้าไปแข่งขันรอบสุดท้าย พร้อมถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คะแนน 94.5 เต็ม 100 คะแนน และที่ 5 นายกฤตกรณ์ เวียงสงค์ คะแนน 83 เต็ม 100 คะแนนของประเทศ และได้เป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีทักษะฝีมือแรงงานระดับโลก WORLD SKILLS ASEAN เราได้ไปอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ ต่อไปในปี 2563