หมวด รางวัลพระราชทาน

ปี พ.ศ. 2559 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

ในการประกวดวงดรัมไลน์ชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ครั้งที่ 12 ณ กรุงเทพมหานครฯ

ปี พ.ศ. 2546 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร

ในการประกวดวงโยธวาทิต นักเรียน นิสิต นักศึกษา ชิงชนะเลิศ และชิงถ้วยพระราชทาน ณ กรุงเทพมหานครฯ

ปี พ.ศ. 2545 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี

ในการประกวดวงโยธวาทิตนักเรียนภาคอิสาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

หมวด รางวัลระดับโลก/นานาชาติ

ปี พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศ

ระดับ : นานาชาติ

ในการประกวดวงโยธวาทิตนานาขาติ Thailand International Marching Band Competition 2010
ณ กรุงเทพมหานครฯ

ปี พ.ศ. 2553 รางวัลชนะเลิศ

ระดับ : โลก

ในการประกวดวงโยธวาทิตโลก Kuala Lumpur World Marching Band Competition 2010
ณ กรุงกัวลาลัมเบอร์ มาเลเซีย