สายตรงผู้รับใบอนุญาตฯ

ท่านสามารถกรอกข้อมูลเมื่อมี ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ / ข้อติชม / ของวิทยาลัยฯ ต่อผู้รับใบอนุญาตฯ โดยตรงได้จาก Forms นี้
นางสาวญาณิศา ภักดิ์โพธิ์

ผู้รับใบอนุญาต-ผู้จัดการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น