ครูเทคโนภาคฯ เข้ารับการอบรมผู้ทดสอบ มฝร. ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 6 ขอนแก่น

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถานที่ทดสอบฝีมือแรงงานแห่งชาติ จึงได้ส่งบุคลากรประจำสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ,ไฟฟ้ากำลัง, และช่างยนต์ เข้ารับการอบรมเป็นผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ภาค 6 จ.ขอนแก่น