เทคโนภาคฯ ขอนแก่น MOU บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น นำโดยคุณญาณิศา ภักดิ์โพธิ์ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ ดร.ชาญณรงค์ พลเยี่ยม ผู้ช่วยผู้จัดการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการเรียนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กับ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด นำโดยว่าที่ร.ต.บุรชัย พันธุ์กาหลง ตำแหน่งผู้ชำนาญการอาวุโสฝ่าย employee relation
สำนัก people group บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัดและทีมงานสำนักสาวบาวแดง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคารสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ