กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564 (เฟื่องฟ้าช่อที่ 45)
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

วันนี้ (21 มีนาคม 2565) วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ “เลือดหมูเหลืองฟ้า อำลาสถาบัน” ประจำปีการศึกษา 2564 (เฟื่องฟ้าช่อที่ 45) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ 45 ระดับ ปวช.ปีที่ 3 และ ปวส.ปีที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหารธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้เกียรติร่วมในกิจกรรมและร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษการเตรียมความพร้อมทางด้านการเงินให้แก่ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาครั้งนี้ รวมถึงได้มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญเพื่อความเป็นสิริมงคลและเรียกขวัญผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาตามคติความเชื่อของประเพณีชาวอีสาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากบริษัทและสถานประกอบการภายในจังหวัดขอนแก่น เข้ามารับสมัครงานในตลาดนัดแรงงานภายในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาที่ไม่ประสงค์จะศึกษาต่อและต้องการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาได้มีงานทำ และรับสมัครงานถึงที่ งานหลากหลายประเภท และหลากหลายตำแหน่ง