ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับทุน เครือข่าย ป.ตรี ม.ภาคฯ

ตามมที่มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภท ทุนเครือข่าย สำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2564 จากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปี 2565
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามในประกาศที่แนบมา เข้ารายงานตัวและรับการสัมภาษณ์ รอบคัดเลือกในวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 g;] ณ ห้องประชุมวิชาการ อาคาร 10 ชั้น 1