กำหนดการลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ภาคปกติ ระดับ ปวช.
ปวช.1 เลื่อนชั้น ปวช.2 – ลงทะเบียนฯ วันที่ 2/3/5/6 พฤษภาคม 2565
ปวช.2 เลื่อนชั้น ปวช.3 – ลงทะเบียนฯ วันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565

ภาคปกติ และ ภาคบ่าย(หลักสูตรคนทำงาน) ระดับ ปวส.
ปวส.1 เลื่อนชั้น ปวส.2 ห้องธรรมดา (จบ ปวช.ตรงสาย) – ลงทะเบียนฯ วันที่ 17-20 พฤษภาคม 2565
ปวส.1 เลื่อนชั้น ปวส.2 ห้องพิเศษ (จบ ม.6 หรือ ปวช.ต่างสาย) – ลงทะเบียนฯ วันที่ 20-27 พฤษภาคม 2565
หมายเหตุ : ทั้งนี้ ขอให้นักศึกษาดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนการลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปี
รูปแบบ Walk In ที่วิทยาลัย
1. ติดต่อ ห้องพัฒนากิจการนักศึกษา (อาคาร 7 ติดประตูทางเข้า)
2. เขียนแบบฟอร์มรายงานตัว
3. ติดต่อฝ่ายการเงิน ตึกอำนวยการ ชั้น 2
4. ยื่นแบบฟอร์มรายงานตัว / ชำระลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปี

รูปแบบออนไลน์
1. เพิ่มเพื่อน LINE Official Account “เทคโนภาคฯการเงิน”สแกน QR Code หรือค้นหา ID : @715wmdji
2. แจ้งในไลน์การเงินว่า “ติดต่อชำระลงทะเบียน รายงานตัวเลื่อนชั้นปีออนไลน์” พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
3. ชำระลงทะเบียนฯ ส่งสลิปการโอนเข้าไลน์การเงินเพื่อเป็นหลักฐาน
4. เมื่อเปิดภาคเรียน ให้ติดต่อเขียนแบบฟอร์มรายงานตัวที่ห้องพัฒนากิจการนักศึกษา (อาคาร 7 ติดประตูทางเข้า)