บริการชุมชน-สถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่นร่วมกับ โรงเรียนบ้านหนองมันปลา อ.เชียงยืน จังหวัดมหาสารคามจัดกิจกรรม จิตอาสาบริการชุมชนและสถานศึกษา โดยทางวิทยาลัยฯได้ส่งตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ไฟฟ้า ให้กับโรงเรียนในชุมชนซึ่งเป็นส่วนนึงในแนวทางที่วิทยาลัยฯ ตั้งมั่นเพื่อช่วยเหลือสังคม