กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลาประมาณ 10.00 น. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้จัดกิจกรรมถวายพระพรและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 โดยมีตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะอาจารย์ บุคลากร และตัวแทนนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยหลังจากกิจกรรมถวายพระพร ได้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษาร่วมกันทำความสะอาดโรงอาหารภายในวิทยาลัย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี