เทคโนภาคฯ ขอนแก่นคว้ารางวัล การเขียนแผนธุรกิจ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะตัวแทนคณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ ณ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการแข่งขันจากหลากหลายสถานศึกษาทั่วภาคอีสาน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นของทางวิทยาลัยฯ