กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ เทคโนภาคฯ 2565

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ได้มีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ (กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่-ประเพณีสันโต้ฯ) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยในช่วงเช้าได้มีกิจกรรมไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถาบันสำหรับนักเรียน-นักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.ปีที่ 1 และ ปวส.ปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา หลังจากนั้นได้มีพิธีรอดธง และเข้าสู่พิธีเปิดเป็นลำดับถัดไป ซึ่งหลังจากดำเนินพิธีเปิดได้มีการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆจากทางวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565 ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย
กิจกรรมในวันนี้ที่สำคัญประกอบไปด้วยกิจกรรมร้องเพลงต้อนรับน้องเข้าสถาบันจากตัวแทนรุ่นพี่ การแสดงรำเรียกขวัญ กิจกรรมผูกแขนรับขวัญน้อง กิจกรรมการแข่งขันพลังความสามัคคีความมีระเบียบวินัย (กิจกรรมการแข่งขันสันทนาการโต้วาที) กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้านพลังความสามัคคี และสิ้นสุดด้วยการมอบความสุขความสนุกสนานผ่านเสียงเพลงกับการเซอร์ไพรส์ “รถแห่” ในช่วงท้ายของกิจกรรมวันนี้