มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ มูลนิธิยกระดับการศึกษา ได้ออกบริการสอนอาชีพระยะสั้น ให้กับน้องๆ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา84(บ้านสำราญเพี้ยฟาน) เพื่อให้น้องๆได้ทดลองเรียนเพื่อทราบถึงความชอบด้านสายอาชีพของตน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อเยาวชนไทยเป็นอย่างดี