กิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง “Song For Mom บทเพลงนี้เพื่อแม่” 2565

เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรมการประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง “Song For Mom บทเพลงนี้เพื่อแม่” ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงออกถึงความสามารถพิเศษด้านการขับร้องและดนตรี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยวงที่ชนะการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและได้รับเชิญให้ขึ้นแสดงในพิธีบูชามาลาคุณ ให้แก่ผู้ปกครองในมาร่วมงานให้ได้ชม ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 ซึ่งในการประกวดได้มีการจับฉลากลำดับการแข่งขันซึ่งแบ่งออกเป็น 2 วัน สำหรับวงที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะในการประกวด
บรรยากาศส่วนหนึ่งในกิจกรรมประกวดวงดนตรีโฟร์คซอง “Song For Mom 2565”