ขอต้อนรับน้องๆ เข้าศึกษาดูงานเปิดเส้นทางสู่สายอาชีพ ที่ เทคโนภาคฯ ขอนแก่น

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีโอกาสต้อนรับ น้องๆ จากโรงเรียนบ้านหนองหลุบ และโรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองเม็ก สพป.ขอนแก่น เขต 1 เข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนด้านสายอาชีพ จากบรรยากาศจริง สถานที่จริงภายในวิทยาลัย

คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3KnSPNY