มูลนิธิยกระดับการศึกษา สอนอาชีพน้อง ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เข้าดำเนินโครงการกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ หลักสูตรระยะสั้น สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จากมูลนิธิยกระดับการศึกษา ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงเรียนอุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ในการสอนทักษะอาชีพครั้งนี้ มีการสอนหลักสูตรระยะสั้นทั้งหมด 7 หลักสูตร ได้แก่ สร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ด้วยตัวเรา ,ทักษะการเล่นฟุตบอลเบื้องต้น ,ขายออนไลน์ง่ายนิดเดียว ,โมเดลแบบบ้านในฝัน ,การบำรุงรักษาจักรยานยนต์เบื้องต้น ,แผงโซล่าเซลล์เพื่อการเกษตรเบื้องต้น และหุ่นยนต์เบื้องต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี
คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3Pz2r9v