วันเฉลิมพระชนมพรรษา “สมเด็จพระพันปีหลวง” และพิธีบูชามาลาคุณ ประจำปีการศึกษา 2565

วัน พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา “12 สิงหาคมแม่ฟ้าของแผ่นดินและพิธีบูชามาลาคุณ ประจำปีการศึกษา 2565” โดยกิจกรรมในโดมอเนกประสงค์ได้มีการแสดงจากตัวแทนนักเรียน นักศึกษาชมรมนาฏศิลป์ และวงดนตรีโฟร์คซองที่ชนะการประกวด และได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคลตามลำดับ ต่อมาได้มีพิธีบูชามาลาคุณ สำนึกรักพระคุณมารดา ณ ห้องประชุมประภากร 2 อาคาร 8B ชั้น 5 รวมถึงได้มีการมอบเกียรติบัตรรางวัลคุณแม่ดีเด่น รางวัลลูกดีเด่น ประเภทผลการเรียนดียอดเยี่ยม และประเภทจิตอาสาต่อส่วนรวม และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลสำหรับวงดนตรีโฟร์คซองที่ชนะการประกวดตามลำดับ