MOU เพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา ระหว่าง เทคโนภาคฯ และ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 84

ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ดร.สุคนธ์ สุคนธรัตนสุข ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอุดม ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และตัวแทนคณะครู ร่วมเป็นสักขีพยานในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษา (MOU) ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) นำโดย นายธนวรรธน์ ธะนะคำมา ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) พร้อมคณะผู้บริหาร ซึ่งได้มีพิธีลงนามความร่วมมือขึ้น ณ ห้องประชุม 100 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 84 (บ้านสำราญเพี้ยฟาน) ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

คลังภาพและวิดีโอ : https://bit.ly/3AP4dyb