ประกาศ การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 ฉบับที่ 1

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ ๑๓ / ๒๕๖๕ เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2565 หากมีความคืบหน้าประกาศใด ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ติดตามประกาศของทางวิทยาลัยในช่องทางต่างๆ ต่อไป