ประกาศ ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2)

ประกาศ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ 14 / 2565 เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษน้ำท่วม (ฉบับที่ 2) ระหว่างวันที่ 28-30 กันยายน 2565 หากมีความคืบหน้าประกาศใด ขอให้นักเรียน นักศึกษาทุกคน ติดตามประกาศของทางวิทยาลัยในช่องทางต่างๆ ต่อไป