ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษาปี 2565

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ตัวแทนคณะผู้บริหารเข้าร่วมงานกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและมหกรรมเปิดโลกนวัตกรรมทางการศึกษาปี 2565 ณ โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น ทั้งนี้ วิทยาลัยฯ ได้ให้การสนับสนุนน้ำดื่มของทางวิทยาลัยฯเพื่อใช้ในงานในครั้งนี้